radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Plzeňský den zobrazovacích metod ČTVRTEK 23. května 2024

Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň

Plzeňský den zobrazovacích metod

ČTVRTEK 23. května 2024

16:00 – 19:00 hodin

Campus Lékařské fakulty UK v Plzni

  1. Filip Heidenreich

Predikce úspěšnosti mechanické trombektomie u ischemického iktu

  1. Tomáš Malkus

Zobrazovací protokoly  CT srdce pomocí photon-counting CT

  1. Jiří Rezek

Zobrazení plicní tkáně pomocí photon-counting CT s ultravysokým rozlišením

  1. Klaudia Schlachtová

Nízkodávkové CT v zobrazení mnohočetného myelomu

 

Přestávka

 

  1. .Martin Vítovec

Hodnocení biologické povahy nádorů mozku

  1. Lukáš Dudek

Hodnocení účinku radiofrekvenční ablace jaterních nádorů

  1. Štěpán Bečvář

Hodnocení lokálního postižení karcinomem pankreatu při zvažování operace

  1. Jan Pernický

Hodnocení agresivity karcinomu prostaty pomocí zobrazovacích metod

 

Panelová diskuse

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén