radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Tomáš Vendiš 14. dubna 2021

Vážení přátelé radiologie,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Plzeňské dny zobrazovacích metod, v letošním roce bohužel ve formě elektronické. V letošním roce jsme se zaměřili na Výpočetní tomografii a kurs tedy odpovídá svým složením i hodinovou dotací předatestačnímu kursu. Jako obvykle dáme prostor také novinkám v zobrazování jak technickým, tak i novinkám z hlediska indikací zobrazovacích metod, chybět nebudou tradiční kasuistiky mladších kolegů, ale i exkurse do hybridního zobrazování.

Vážení přátelé, součástí zprávy je i odkaz na aplikace MS Teams, v jejímž prostředí se kurs bude konat. Ve schůzce naleznete předtočené prezentace. Živě se sejdeme u obrazovek ve čtvrtek 15. dubna a v pátek 16.  dubna 2021 vždy od 13 do 15:30 hod., k e-mailu je v souboru přiložen i program přednášek.

Na setkání po síti, ale snad někdy i tváří v tvář se těší

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Datum: 15. a 16. dubna 2021
Forma: e-learning (platforma MS Teams)
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Specializační vzdělávání: akce je akreditována jako předatestační specializační kurz Výpočetní tomografie

Pokyny pro připojení

Alternativní instrukce pro vytáčení VTC

Další informace | Možnosti schůzky

Program ke stažení zde (PDF)

Program podrobněji:

E-prezentace z předtočeného záznamu

 • Využití výpočetní tomografie v zobrazení nádorových onemocnění ledvin / Ferda J.
 • Onemocnění pankreatu v obrazu výpočetní tomografie / Ferda J.
 • Diagnostika nádorových onemocnění plic pomocí CT a hybridních metod / Ferda J.
 • Využití výpočetní tomografie v diagnostice náhlých břišních příhod / Ferda J.
 • Diagnostika onemocnění tenkého střeva pomocí CT enterografie / Baxa J.
 • Využití výpočetní tomografie v diagnostice příčin bolesti na hrudi / Baxa J.
 • Zobrazení intersticiálních plicních procesů pomocí výpočetní tomografie / Mírka H.
 • Diagnostika ložiskových jaterních procesů pomocí výpočetní tomografie / Mírka H.

Čtvrtek 15. 4. 2021 (live on-line prezentace)

 1. 13:00 – 13:45 Principy photon-counting CT a zkušenosti s jeho využitím v zobrazení
  Ferda J., Vendiš T., Baxa J., Mírka H.
 2. 14:00 – 14:45 Výpočetní tomografie u plicních infekcí včetně onemocnění COVID-19
  Mírka H., Ferda J.
 3. 15:00 – 15:45 CT koronárních tepen, jeho současné indikace a metody hodnocení nálezů Baxa J., Ferda J., Ludvík J., Hromádka M.

E-prezentace z předtočeného záznamu

 • Využití výpočetní tomografie v zobrazení nádorových onemocnění ledvin / Ferda J.
 • Onemocnění pankreatu v obrazu výpočetní tomografie / Ferda J.
 • Diagnostika nádorových onemocnění plic pomocí CT a hybridních metod / Ferda J.
 • Využití výpočetní tomografie v diagnostice náhlých břišních příhod / Ferda J.
 • Diagnostika onemocnění tenkého střeva pomocí CT enterografie / Baxa J.
 • Využití výpočetní tomografie v diagnostice příčin bolesti na hrudi / Baxa J.
 • Zobrazení intersticiálních plicních procesů pomocí výpočetní tomografie / Mírka H.
 • Diagnostika ložiskových jaterních procesů pomocí výpočetní tomografie / Mírka H.

Pátek 16. 4. 2021 (live on-line prezentace)

1) 13:00 – 14:30 Kasuistická sdělení s využitím CT při stanovení diagnózy, garant J. Ferda

 • Poranění ureteru na pozdní fázi CT břicha / Charvát R.
 • Elastofibroma dorsi v CT obraze / Glanc D.
 • Barotraumatické poškození plic v CT obraze / Pernický J.
 • Arteria trigemina v obraze CT angiografie / Vítovec M.
 • Percheronova arterie a ischémie v jejím povodí / Heidenreich F.

2) 14:30 – 15:15 Diagnostika neuroendokrinních nádorů pomocí CT a hybridních metod, Ferda J., Ferdová E.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je zařazena do centrálního registru akcí ČLK a je ohodnocena 12 kredity.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.