radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

  • Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

    dovolujeme si Vás pozvat na tradiční semináře pořádané naší klinikou.

  • Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Plzeňské dny zobrazovacích metod, v letošním roce bohužel ve formě elektronické. Více informací k možnosti účasti na e-kongresu naleznete v článku.

  • Nabízíme vám doporučený postup ČRS, podle něhož již druhý týden provádíme CT vyšetření u COVID-19 suspektních pacientů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Pomáháme tak bojovat v první linii s aktuální pandemií. Autory tohoto postupu jsou odborníci z naší nemocnice.

  • Prezentace k tématu COVID-19 ke stažení.

  • Rádi bychom Vás pozvali na sobotu 2. listopadu 2019 na kongres, do společenského sálu Švejk Restaurant U Pětatřicátníků – Riegrova 12, 30100, Plzeň.

ohlédnutí za kongresem

Jan Baxa 8. listopadu 2010

Před necelým měsícem skončil již XXXVII. český radiologický kongres, největší odborná akce pořádaná Radiologickou společností ČLS JEP, tentokráte pořádaná v Plzni.

kazuistiky řešené na ČRK

Jan Baxa 7. září 2010

Možnost stažení vybraných kvízových kazuistik na ČRK 2010.

definitivní program kongresu

Jan Baxa 23. srpna 2010

Již je k dispozici definitivní program podzimního XXXVII. českého radiologického kongresu, který se bude konat v Plzni.

Semináře kliniky

Jan Baxa 23. srpna 2010

S novým školním rokem začínají i tradiční semináře Kliniky zobrazovacích metod. Jejich frekvence, časy i místo je také tradiční. Program je ke stažení zde. Srdečně zveme všechny kolegy.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.