radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

  • Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční semináře pořádané naší klinikou. Přehled seminářů pro letní semestr 2018-2019 Plán lék. seminářů KZM-ZS-18-19.

  • Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, které podstoupí vyšetření ve specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod.

  • Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018, Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy.

  • Vážené kolegyně a kolegové, k dispozici ke stažení je nový Plán lék. seminářůKZM-LS-17-18  Kliniky zobrazovacích metod.

  • Vážené kolegyně a kolegové,

    rádi bychom Vás srdečně pozvali na odbornou akci Kliniky zobrazovacích metod, která se bude věnovat využití hybridních zobrazovacích metod v onkologii. Akce je pořádána zároveň pod záštitou sekce Hybridního zobrazování RS ČLS JEP a proběhne 12.12.2017 od 12 hodin v posluchárně Onkologického pavilonu FN Plzeň-Lochotín (alej Svobody 80, 304 60, Plzeň).

plzeňský lednový den

Jan Baxa 20. prosince 2010

27. ledna 2011 se uskuteční další ročník tradiční akce Kliniky zobrazovacích metod. Zároveň zůstává nezměněno místo (Šafránkův pavilon LF UK) a čas (10:00). Program akce je ke stažení zde.

prezentace z ČRK

Jan Baxa 8. listopadu 2010

Možnost stažení vybraných prezentací Kliniky zobrazovacích metod z XXXVII. českého radiologického kongresu.

ohlédnutí za kongresem

Jan Baxa 8. listopadu 2010

Před necelým měsícem skončil již XXXVII. český radiologický kongres, největší odborná akce pořádaná Radiologickou společností ČLS JEP, tentokráte pořádaná v Plzni.

kazuistiky řešené na ČRK

Jan Baxa 7. září 2010

Možnost stažení vybraných kvízových kazuistik na ČRK 2010.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.