radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 28. března 2015

Vážení kolegové, milí přátelé!

V roce 2015 Plzeň neoslavuje jenom 70 let od osvobození Americkou armádou nebo 70 let založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale také slavná výročí zobrazovacích metod.

Už je tomu třicet let, co v areálu FN na Lochotíně bylo uvedeno do provozu první pracoviště CT, před dvaceti lety jsme se těšili z prvního přístroje magnetické rezonance a před deseti lety byl instalován na Lochotíně první hybridní přístroj PET/CT. V roce takových výročí uvádíme slavnostně do klinického života první pracoviště PET/MRI v České republice.

Na oslavu pro nás důležitých výročí jsme připravili tradiční jarní plzeňské sympozium letos nazvané

30 let inovativních zobrazovacích metod ve FN Plzeň-Lochotín

Symposium se koná tentokrát v Plzni od 15:00 v přednáškovém sále SECESE v areálu Plzeňského Prazdroje. Deset odborných sdělení na aktuální témata inovativní diagnostiky a terapie. Těšíme se, že přijmete naše pozvání a naše výročí s námi náležitě oslavíte. Program symposia naleznete zde.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg CSc.                                                         Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

Přednosta KZM                                                                                           Primář KZM

 

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.