radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 1. března 2010
mammo

V prosinci 2009 byl na našem pracovišti instalován nový digitální mamograf od firmy Siemens – MAMMOMAT INSPIRATION.
Hlavní výhodou nového mamografu je výrazné snížení radiační zátěže pacientky při současně výrazně vyšší přehlednosti prsů.

Vyšetření následně hodnotí na speciální vyhodnocovací stanici dva zkušení, na sobě nezávislí radiologové.
Nové pracoviště zároveň odbaví větší množství pacientek, takže čekací doby se výrazně snížily a samotné vyšetření je podstatně rychlejší a tím i příjemnější. Současně bychom naše pacientky i kolegy lékaře rádi informovali o tom, že od 1.března 2010, zahajujeme na našem novém pracovišti screeningový program vyšetřování prsní žlázy. Pacientky na screeningovou i diagnostikou mammografii se mohou objednávat na telefonním čísle 377 104 440. Naše mamologické pracoviště dále nabízí ultrazvukové vyšetření prsů (SONO), které provádíme na zcela novém nejmodernějším přístroji od firmy Siemens – ACUSON SL2000. Dále nabízíme kompletní sortiment  intervenčních metod k ověření ložiska v prsu vč. mamotomie.
Naše klinika disponuje i magnetickou rezonancí, která je rovněž pro mamologické pacientky dostupná.
Máme úzkou spolupráci s mamologickou poradnou Chirurgické kliniky FN Plzeň a návaznost na Onkologickou kliniku tamtéž.

Více informací o mamografických vyšetřeních na naší klinice naleznete zde.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.