radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 19. února 2010
ysio

Na začátku roku 2010 byla dokončena asi nejrozsáhlejší přestavba na naší klinice. Jejím výsledkem je nejen nové angiografické pracoviště, ale několik dalších moderních pracovišť. Stávající digitální přístroje instalované v roce 2007 byly doplněny 2 novými skiagrafickými přístroji a 1 skiagraficko-skiaskopickým kompletem na pediatrickou část kliniky. Zároveň došlo k obnově zastaralých pojízdných rtg přístrojů, jak pro snímkování na jednotkách intenzivní péče, tak na operačních sálech. Nelze zapomenout ani na nový stomatologický rtg přístroj umožňující provedení jednoduchých CT vyšetření. Výsledkem celého procesu je plně digitální provoz pomocí nejmodernější technologie (přímá digitalizace), tedy bez nutnosti používání klasických rtg filmů, ty už tedy na našem pracovišti nenajdete. Hlavním výsledkem je určitě zrychlení a zkvalitnění provozu, což se jistě projevilo v čekacích dobách na původně nejvytíženějším pracovišti č. 7.

Více informací o rentgenových vyšetřeních na naší klinice naleznete zde.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.