radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 19. března 2010
Artis Zeego

Již 3. týden je v plném provozu nový angiografický komplet pro vyšetření cév a intervenční výkony. Přístroj Artis zeego od firmy Siemens je jedním z nejkvalitnějších multifunkčních systémů poskytujících výjimečné možnosti pro intervenčního radiologa a zároveň maximální komfort pro pacienta. Instalaci přístroje předcházela významná přestavba celého komplexu s rozšířením prostor, které již vyhovují současným potřebám tohoto odvětví radiologie.

Více informací o angiografických vyšetřeních na naší klinice naleznete zde.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.