radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 20. března 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

k dispozici je již podrobný program tradiční výukové akce pořádané Klinikou zobrazovacích metod v Plzni. Přihlášení na akci provádějte přes www.crs.cz. Program ve formátu .pdf ke stažení zde.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.