radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 18. září 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

k dispozici je stažení je nový Plán lék. seminářů KZM-ZS-17-18 Kliniky zobrazovacích metod.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.