radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

úsek KRaS
měsíční rozpisy směn  – září    říjen

rozpis 2017

dovolená 2017

úsek CT
měsíční rozpisy směn – zde
rozpisy pracovišť – zde

interní stránky

úsek MR
měsíční rozpisy směn –
rozpisy pracovišť – zde

úsek DSA
rozpisy pracovišť –   zde

sestry
měsíční rozpis pracovišť  srpen   září    říjen

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.