radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

úsek KRaS
měsíční rozpisy směn  – leden   únor

rozpis 2018

dovolená 2018

úsek CT
měsíční rozpisy směn – zde
rozpisy pracovišť – zde

interní stránky

úsek MR
měsíční rozpisy směn –
rozpisy pracovišť – zde

úsek DSA
rozpisy pracovišť –   zde

sestry
měsíční rozpis pracovišť  leden   únor

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.