radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

  • Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018, Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy.

  • Vážené kolegyně a kolegové, k dispozici ke stažení je nový Plán lék. seminářůKZM-LS-17-18 Kliniky zobrazovacích metod.

  • Vážené kolegyně a kolegové,

    rádi bychom Vás srdečně pozvali na odbornou akci Kliniky zobrazovacích metod, která se bude věnovat využití hybridních zobrazovacích metod v onkologii. Akce je pořádána zároveň pod záštitou sekce Hybridního zobrazování RS ČLS JEP a proběhne 12.12.2017 od 12 hodin v posluchárně Onkologického pavilonu FN Plzeň-Lochotín (alej Svobody 80, 304 60, Plzeň).

  • Vážené kolegyně a kolegové, příznivci zobrazovacích metod,

    srdečně vás zveme na tradiční Večer Kliniky zobrazovacích metod pořádaných Českou lékařskou společností JEP. Akce se uskuteční 15.11.2017 v 18:00 v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu LF UK.

  • Prezentace MUDr. Jana Kastnera na téma Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu u PIRADS 2 ke stažení z našeho webu.

Na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň byl proveden unikátní výkon – radioembolizace jaterních metastáz.

jmenování profesorem

Tomáš Vendiš 11. června 2013
boris_kreuzberg

Dne 11. června proběhlo slavnostní jmenování dvou našich čelních představitelů kliniky profesory pro obor radiologie.

XII. plzeňský den (pro NELZP)

Tomáš Vendiš 3. června 2013

Rádi bychom Vás pozvali na sobotu 2. listopadu 2013 do reprezentativních prostor Plzeňského Prazdroje na již tradiční kongres radiologických asistentů a jiných NELZP pracovníků…

nové interaktivní kurzy na mdct.cz

Jan Baxa 21. dubna 2013

Na vzdělávacím webu mdct.cz byly umístěny nové interaktivní kurzy od kolegy Radka Tupého.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.