radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

  • Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018, Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy.

  • Vážené kolegyně a kolegové, k dispozici ke stažení je nový Plán lék. seminářůKZM-LS-17-18 Kliniky zobrazovacích metod.

  • Vážené kolegyně a kolegové,

    rádi bychom Vás srdečně pozvali na odbornou akci Kliniky zobrazovacích metod, která se bude věnovat využití hybridních zobrazovacích metod v onkologii. Akce je pořádána zároveň pod záštitou sekce Hybridního zobrazování RS ČLS JEP a proběhne 12.12.2017 od 12 hodin v posluchárně Onkologického pavilonu FN Plzeň-Lochotín (alej Svobody 80, 304 60, Plzeň).

  • Vážené kolegyně a kolegové, příznivci zobrazovacích metod,

    srdečně vás zveme na tradiční Večer Kliniky zobrazovacích metod pořádaných Českou lékařskou společností JEP. Akce se uskuteční 15.11.2017 v 18:00 v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu LF UK.

  • Prezentace MUDr. Jana Kastnera na téma Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu u PIRADS 2 ke stažení z našeho webu.

prezentace z ČRK

Jan Baxa 8. listopadu 2010

Možnost stažení vybraných prezentací Kliniky zobrazovacích metod z XXXVII. českého radiologického kongresu.

ohlédnutí za kongresem

Jan Baxa 8. listopadu 2010

Před necelým měsícem skončil již XXXVII. český radiologický kongres, největší odborná akce pořádaná Radiologickou společností ČLS JEP, tentokráte pořádaná v Plzni.

kazuistiky řešené na ČRK

Jan Baxa 7. září 2010

Možnost stažení vybraných kvízových kazuistik na ČRK 2010.

definitivní program kongresu

Jan Baxa 23. srpna 2010

Již je k dispozici definitivní program podzimního XXXVII. českého radiologického kongresu, který se bude konat v Plzni.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.