radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 26. března 2010

Jak již bylo dříve na starší verzi našeho webu uvedeno, došlo v minulém roce ve Fakultní nemocnici a LF UK Plzeň ke sloučení radiodiagnostické kliniky a oddělení nukleární medicíny. Nově vzniklá Klinika zobrazovacích metod (KZM) tak disponuje velmi širokým spektrem zobrazovacích metod prováděných na velmi špičkových přístrojích. S touto změnou došlo i k personálním změnám, kdy přednostou KZM se stal doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a primářem doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD. Ostatní změny jsou uvedeny seznamu zaměstnanců kliniky.
Vznik nové kliniky a zároveň významné personální i přístrojové změny byly jednoznačným impulzem ke změně našich webových stránek. Kromě na první pohled viditelných změn vzhledu je samozřejmostí i změna obsahu, zejména s ohledem na novou součást naší kliniky, tedy nukleární medicínu. Již nyní si můžete přečíst informace o nejčastěji prováděné metodě, tedy PET/CT a budou následovat další. Vcelku pochopitelně, vzhledem k již dobře zavedené „značce“, nebudeme měnit název webových stránek.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.